No ámbito de actuación dos peritos informáticos, entre outros, céntrase no estudio, análise e elaboración de informes periciais con respecto a:
  • O uso do correo electrónico.
  • O uso do software empresarial.
  • O incumprimento dos contratos de uso de ferramentas informáticas.
  • A revelación de datos confidenciais/secretos da empresa.
  • Os contratos de desenvolvemento software.
  • A valoración e tasación económica das compoñentes informáticas.
  • A valoración e tasación económica do software.
  • O uso de internet nas corporacións.
  • As arbitraxes informáticas.
  • Moitos outros temas relacionados co hardware e o software e o seu uso por parte das persoas.

Os nosos enxeñeiros informáticos están colexiados no CPEIG (Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia – www.cpeig.gal) e pertencen ao Corpo Oficial de Peritos (www.cpeig.gal/portal/cop).
Por este motivo, EnsiLabs ofrece o servizo de peritaxe informático a aquelas empresas ou particulares que necesiten elaborar un informe pericial ou que precisen realizar algún tipo de auditoría informática.

Novas recentes

Categorías